מכרז פנימי/פומבי מס' 21/46 לתפקיד מנהל חשבונות ראשי