מכרז פנימי וחיצוני מספר 9/2021 מנהל ישובי של הרשות לבטחון קהילתי