קול קורא להצטרפות למאגר יועצים רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ - עדכון 06/2020