פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא טכנולוגיות להעברת שידור/קליטת נתונים מכלי טיס