מכרז לניהול, הפעלה והצטיידות מוקד רפואי ולמתן שירותי רפואה במיקור חוץ