מכרז לביצוע עבודות אחזקה תיקונים וטיפולים של קטנועים