מכרז למתן שירותי הפעלת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי