מכרז למתן שירותי תמיכה בתחום בדיקות האיכות (QA) ופיתוח אוטומציות