למתן שירותי דיגום מי שתיה, ניטור איכות מים, דיגום מי נופש וניקוי וחיטוי אביזרים, קווים ומתקני מים