שם המכרז: רכש רכבי בטחון עבור המועצה האזורית הר חברון