מכרז פומבי מס' 06-2022 - למתן שרותי בית מכירה ומכירות פומביות.