מכרז לאספקת ערכות חד פעמיות לצנתור ואפידורל עבור המרכז הרפואי