קול קורא 20/2021 להפעלת הסדרי חנייה מקומית באמצעות טלפון סלולרי