הארכת מכרז פנימי-חיצוני מס' 40-2020 עובד-ת סוציאלי-ת גמילה מאלכוהול