מכרז לאספקה ותחזוקת מערכת מחשוב לניהול הוועדה המקומית ומערכת מידע גאוגרפי כולל עדכון ייעודיי קרקע