להפעלת תכניות למפגשים משותפים הכוללים לימוד משותף בין תלמידים מקבוצות שונות בחברה הישראלית