המכרז הדינמי הנו לרכש ערכות לחיתוך באמצעות אלקטרודה מתכלה     המשך...