רכישת משקף לדברי דואר ושרותים נלווים במעבר ביתונייא עבור המנהל האזרחי