מכרז מס' 13/2021 - עובד/ת קהילתי/ת בנושא התחדשות עירונית