מכרז לאספקת מערכת CRM, ניהול קשרי לקוחות-קשר עם תושבים