שם המכרז: מכרז פנימי/ חיצוני מס' 3/21 לתפקיד מנהל/ת מחלקת תיירות