מכרז פומבי מס' 31/2021 להפעלה וניהול מרכז יום לקשיש, קהילה תומכת לנכים וקשישים ומועדון מופת לקשישים במצפה רמון