מכרז כ"א חיצוני 43/2021- מ.מ רכז/ת השכלה ביחידה לקידום נוער (לישובים ערב אל ערמשה ושייחו דנון)