מכרז להקמה ואחזקה של מערכת כריזה מבוססת IP בחופי וברחבי העיר