עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 006/21 לתכנון כבישים כוללני להמשך ביצוע הטיילת שלב ב'