מכרז לניהול פרויקטים בקרה וייעוץ בתחום הצלילה הספורטיבית