הדבקת מודעות על לוחות המודעות העירוניים בחיפה ובקריית חיים