מכרז לתכנון ביצוע, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור