שיקום קו הדלק "10 קמ"ד- אלרואי + הנחת עוקף קו לבן "12 מקטע כביש 70 אלרואי