מכרז פומבי מס' 4/2021 - הפעלת בית ספר אורט מרום טכנולוגי ובית ספר מח"ט (מרכז חינוך), עכו