מכרז לטיפול, אחזקה ואיסוף פסולת אריזות קרטון ו/או פסולת נייר