מכרז למתן שירותים למתקני חשמל בקרית האופ ברעננה ובמרכזי הלימוד של האופ באזור השרון המרכז ירושלים ובאר שבע