הצבה, הפעלה ותחזוקה של מדפסות ומכונות משולבות (הדפסה וסריקה) והפעלת מרכז צילום