קול קורא לקבלת הצעות לפיסול סביבתי לפיסול בכיכרות בשכונת משכנות אומנים