מכרז 30/2021 לאחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות של 38,700 טון