מכרז מסגרת פומבי מספר 199.2021 לעריכת ביטוחי צי כלי רכב עיריית תל אביב יפו