מכרז מסגרת למתן שירותי אינטגרציה, יישום, רכש והטמעה בתחום אבטחת מידע וסייבר עבור אגף למערכות מידע ומחשוב במשרד הבריאות