פומבי 22/2021: ביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית (PV ) בהתאם לנוהל אסדרה תעריפית