מכרז מס' 7/21 מנהל/ת תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360