מכרז פומבי 01/2021- עו"ס מיצוי זכויות וקהילה - מרכז עוצמה