אספקת שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח לפרויקטים בתחום הקיימות עבור חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה באגף החשב הכללי