מכרז לאספקה, אחזקה ותיקון מכונות צילום ומכונות משולבות