מכרז פומבי 10/2021 לעבודות ייעוץ בתחום איכות סביבה לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי