מכרז פומבי קיבוץ נחל עוז - תשתיות ל-27 יח"ד בשכונת שדות