מכרז להקמת, ניהול והפעלת מוקדים למתן שירותים רפואיים, בשיטת מיקור חוץ Outsourcing