מכרז לייעוץ והנחייה בתחומי האדריכלות עבור המינהל לפיתוח מערכת החינוך