עבודות חפירה וכריית תעלות באזור "עפולה", מרכז ביצוע חדרה והעמקים באגף רשת חיפה והצפון