עבודות טרקטור עם כף נפתחת + עגלה לניקיונות ועבודות שונות על פי צרכי העירייה