קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי פיזיותרפיה למחוז שרון-שומרוןשל שירותי בריאות כללית