מכרז לרכישת מכשיר FACS (FLUORESCENCE-ACTIVATED CELL SORTING) עבור המעבדה ההמטולוגית